MUZIEKKAPEL VAN DE MARINE KADETTEN Fr  
 
   
Opgericht in 1922, het Marine Kadettenkorps (dat "koninklijk" in 1982 werd) heeft verschillende secties verspreid over de provincies van het land. Jongerenbeweging gesponsord door de Belgische Maritieme Liga en door de Belgische Marine, heeft als doel jongeren vanaf 12 jaar voor te bereiden op het leven op zee en het beroep van zeeman te promoten.
Hoewel de Luikenaars de gewoonte hadden jonge matrozen in uniform tegen te komen in de straten van Luik, bleef het Kadettenkorps relatief onbekend. Dit is de reden waarom in 1979, Commandant DELVAUX van de Luikse afdeling en zijn plaatsvervanger, Luitenant Guy MEURIS het initiatief namen om een muziekkorps op te richten om hun kadetten beter bekend te maken.

Zo kwamen, na een advertentie in de plaatselijke kranten van die tijd, een paar muzikanten uit alle lagen van de bevolking opdagen voor de eerste repetitie en werd de muzikale leiding toevertrouwd aan een vrijwilliger die het lef had om de uitdaging aan te gaan,... een zekere Guy HÉRION.

Guy Hérion en Guy Meuris

Presentatie in het Paleis van de Prins-Bisschoppen
Binnen enkele weken groeide de kleine bemanning en vond de waterdoop van deze nieuwe muziekvereniging van Luik plaats onder stromende regen (uiteraard...) op 8 mei 1980, op de Bevrijdingsdag in Verviers.

De officiële presentatie van de Muziek aan de burgerlijke en militaire autoriteiten vond plaats op 22 mei 1980 op de grote binnenplaats van het Paleis van de Prins-Bisschoppen van Liège.
In 2001, om zijn administratieve onafhankelijkheid vast te stellen, werd de Muziekkapel van de Marine Kadetten opgericht als een "v.z.w.".

In 2016 droeg commandant Hérion het dirigeerstokje definitief over aan zijn solotrompettist. Net afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium van Liège, manoeuvreert luitenant Germain Gamart nu meesterlijk het roer van onze falanx die zijn 44e jaar van muzikale cruises maakt!
In marcherende formatie wordt de Muziekkapel van de Marine Kadetten geleid door zijn Tamboer-Majoor Thomas Wesphael.

Laatste concert van Commandant Hérion
 
Web Developer : Eric Goffin